Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Oświęcimiu


nr rachunku bankowego:
28 1240 1170 1111 0010 0862 3444


kod Swift Banku: PKOPPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL28 1240 1170 1111 0010 0862 3444